Test 0 varer  i handlekurven
Frakt: DKK 0,- Totalt: DKK 0,- incl. told
og moms


We're sorry!

Due to shipment restrictions of special goods,
we are currently not able to deliver
fuel to Swedish and Danish customers.

Rapicon Fuel bestillingsskjema

Velg fuel

Leveringsadresse

Bedriftsnavn/Navn
Adresselinje 1
Adresselinje 2
Postnr/sted:
Telefon:

Velg type fuelVed å kjøpe dette produktet forplikter kunden seg til kun å anvende stoffet til modellhobby og forsikre seg at intet skal bli overlatt til uvedkommende eller overdratt til andre på annen måte. Det som ikke brukes, skal bli oppbevart innelåst, eventuelt bli destruert forsvarlig.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Emballasjen holdes lukket. Holdes vekk fra antennelses kilder. Røyking forbudt. Bruk egnende verneklær og hansker. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

Fuel er regnet som giftig og meget brannfarlig.
Inneholder Metanol.
Risikosetninger:
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H330 Dødelig ved innånding
H311 Giftig ved hudkontakt
H301 Giftig ved svelging
H370 Forårsaker organskader

R11 Meget Brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade
ved innånding, hudkontakt og svelging0  kasse(r) Frakt Utkjøring Sum inkl. frakt
x + x  + x = x 

Betingelser

 • Ved levering til bedriftsadresse må dette være en reell bedriftsadresse med åpent varemottak mellom 08:00 - 16:00.
 • Sendingen kan ikke leveres til postboksadresser.
 • Fuel kan desverre ikke bestilles i oppkrav.
 • Kjøper må være minimum 18år.
 • Fuel kan for øyeblikket kun bestilles til Norske adresser (Ikke Svalbard og Feltpost)
 • Fuel sendes ikke lørdager, men vil bli sendt førstkommende virkedag • Modtag tilbud og nyheder først!
  Meld meg på

  VISA mastercard Betal etter varen er mottatt med Klarna Møt oss på Facebook   Bankenes Betalings Sentral   Posten   Bankenes Betalings Sentral   Få pakken tilsendt med postnord  
       Hovedsiden      Om oss      Kontakt oss      Nettbutikken      Kjøpsvilkår      Personvern
  Elefun AS © 2003 - 2019